Mer penger til konsulentene?

Alvdalsordfører Olov Grøtting skjønnmaler i en kronikk i Østlendingen fredag 20.2. alle prosjektene som er igangsatt i Fjellregionen for å opprettholde det gode liv i distriktet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bakgrunnen er blant annet at Alvdal Venstre har uttrykt skepsis til de økende konsulenthonorarene som Grøttings prosjekter så sørgelig ofte resulterer i.

Grøtting leter nemlig etter virkemidler for å opprettholde tjenestetilbudet, og det hun “i hovedsak” finner er prosjektmidler. Derfor må vi ha prosjekter, mener hun. Som ordfører burde hun kanskje huske at for Alvdals del bruker kommunen i år over 100 mill. på å opprettholde tilbudet, mens prosjektmidlene dreier seg om hundretusener. Venstre mener derfor at det “i hovedsak” er Alvdal kommunes ordinære drift som er den største pådriver for å opprettholde det gode liv i Fjellregionen. Prosjektmidlene er dessuten ofte beheftet med den ulempe at kommunen må spytte i minst 50 % selv av sine sparepenger for å få disse midlene.

Venstres innvending bunner ikke i motvilje mot utvikling og utviklingsprosjekter slik ordføreren i sin kronikk prøver å vri det til. Venstre har motvilje mot å bruke fondsmidler på å finansiere konsulenter og prosjektledere. Det aktuelle prosjektet som denne gang har vært til politisk behandling i Alvdal er småsamfunnssatsinga på Strømmen. Her foreligger det blant annet forslag om å oppruste en kultursti langs elva Sivilla — et helt utmerket prosjekt. Hva ønsker ordføreren å gjøre med det? Jo, bevilge kr. 50.000, ikke til rydding av kultursti, men til mer prosjektledelse. Det er Venstre skeptisk til. Alvdal Venstre ønsker å bruke fondsmidlene til å finansiere “det gode liv” for alvdølene, ikke for konsulentene.

Venstre har også uttalt seg kritisk til Flytt Hit-kampanjen. Ordføreren hevder at dette er “den regionale satsingen som har fått mest medieomtale” — som om dette var målet! Vi registrerer at målsettingen for kampanjen nå er redusert til å “flate ut befolkningsnedgangen” i stedet for å skape tilflytting, og vi registrerer at ordføreren skriver dette samtidig som SSBs befolkningsstatistikk legges fram og som viser påtakelig nedgang i befolkningstallet for to av de mest profilerte Flytt Hit-kommunene Alvdal og Tolga. Også på dette området tror Venstre at kommunen er bedre tjent med å bruke penger på å øke tjenestetilbudet enn å lønne prosjektledere.

Anders Wahl, leder i Alvdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**