Plan mot kjønnslemlestelse

I går vedtok bystyret handlingsplan mot kjønnslemlestelse. – Dette er en god plan som fokuserer på kunnskap, kompetanseheving, dialog og det å bygge tillit, og det er synd at så mange setter fokus på underlivsundersøkelser som eneste tiltak, sa bystyremedlem Guri Melby i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Guri Melby

Foto: Ole Morten Melgård

Ikke uventet fremmet Frp et forslag om å innføre obligatorisk underlivsundersøkelse av jenter fra risikoland, men mer overraskende var det at KrF og flere i SV også støttet et slikt virkemiddel.
– Kjønnslemlestelse er et svært alvorlig overgrep som strider mot norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter, det er en ukultur som må bekjempes. Vi trenger derfor økt kompetanse blant folk i skole- og helsetjeneste som møter dette problemet, og det er viktig at vi når ut med informasjon til målgruppene. Familiene trenger oppbacking for å si nei, og de må få tillit til det norske hjelpeapparatet. Men vi bygger ikke tillit gjennom å møte familier som kommer til Norge med mistenksomhet. Vi risikerer at de tvert imot ikke møter opp til helseundersøkelser og ikke ønsker kontakt med det offentlige, sa Melby. – Det er også mange ubesvarte spørsmål knyttet til det å gjennomføre slike undersøkelser. Hvor ofte må man ha dem for å hindre at overgrep skjer? Hvem skal utsettes for dette? Og har vi helsepersonell som er kompetente nok til å gjøre dette? sa hun.

Regjeringen foreslo like før jul å innføre såkalte frivillige undersøkelser, noe Melby også er skeptisk til. – Jeg er svært usikker på hvor frivillig det oppleves å bli truet med å bli meldt til barnevernet om man ikke stiller til undersøkelse, sa hun.

På bakgrunn av dette fremmet Venstre følgende merknad, som kun fikk støtte fra Rødt:
Merknadsstilleren er svært kritisk til Regjeringens forslag om å innføre underlivsundersøkelse for nyankomne flyktninger. Dette vil undergrave det arbeidet planen legger opp til med å skape dialog og bygge tillit. Dialogen med målgruppen vil bli dårligere gjennom en slik mistenkeliggjøring av alle fra såkalte risikoland, i tillegg til at man risikerer at de ikke møter opp til helseundersøkelser og ikke ønsker kontakt med det offentlige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**