NAV-falitt fra Regjeringen

-Venstre mener at Regjeringens forslag om å utsette neste steg i NAV-reformen som et ledd i å løse NAV-krisen er helt feil strategi og en falitt-erklæring fra Regjeringen, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Det viktigste nå er at NAV får orden på dagpengeutbetalingene, men det kan skje på en enkel og ubyråkratisk måte ved at alle får rett til dagpenger etter 14 dager uavhengig av om søknaden er behandlet eller ikke, slik Venstre har foreslo i Stortinget for kort tid tilbake, sier Skjelstad.

-Det regjeringen nå gjør er å utsette iverksettingen av tre forenklingsordninger som er helt nødvendig for å få effekt av NAV-reformen, sier Skjelstad. Det vil bare gjøre det enda verre for de som står i dagpengekø og andre brukere av NAVs tjenester. Denne utsettingen undergraver hele grunnlaget for NAV-reformen, nemlig arbeidslinjen. -NAV-reformen er den største velferdsreformen i denne stortingsperioden. Regjeringen sitter med ansvaret for at den blir gjennomført på en god måte. At regjeringen så til de grader tilkjennegir at de ikke har kontroll på situasjonen er en direkte falitterklæring, sier Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**