Frivillig vern av kommuneskogen

Rakkestad Venstre øsker å utrede om deler av kommuneskogen kan legges ut til frivillig vern. Interpellasjon i kommunestyre torsdag 26. februar 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Grønn skog

Foto: A.Hovstø

Interpellasjonen:

Til Ordfører Peder Harlem

Interpellasjon til kommunestyremøtet torsdag 26. februar 2009

Frivillig vern
Rakkestad Venstre ønsker at det skal utredes om deler av de kommunale skogene i Rakkestad kan bli lagt ut til frivillig vern.
Dersom kommunen legger ut sine skoger til frivillig vern, får kommunen erstatning for det tømmeret som står der, Ved frivillig vern beholder kommunen eiendomsretten, jaktretten osv. Det er kun retten til å hogge som “selges”.

På denne måten får kommunen sårt trengte inntekter samtidig som innbyggerne får vernet fine friluftsområder for all framtid, og vi slipper å selge.

Arealene vil bli forhåndsvurdert av Fylkesmannen og hvis de kommer gjennom en førstehåndsvurdering blir de innmeldt av Fylkesmannen til Direktoratet for naturforvaltning som gjør de endelige undersøkelsene og evt. godkjenner områdene. Godkjennes områdene av naturfaglig ekspertise gjenstår taksering og erstatningsutbetaling.

Slik Rakkestad Venstre ser det vil det være fordelaktig med en rask avklaring av problemstillingen. Hva mener ordføreren om dette med “frivillig vern” av deler av den kommunale skogen, og hva kan i tilfelle gjøres for å få til en rask avklaring?

For Rakkestad Venstre Rakkestad, 16.12.08

Bjørn Erik Studsrud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**