Temamøte om klimaplanen

Alvdal Venstre inviterer medlemmer og sympatisører fra Alvdal, Tynset og Tolga til temamøte om miljø og klima 17. mars kl. 19:00 i Kommunestyresalen. Hilde Aanes og/eller Astrid Alice Haug som arbeider med de kommunale klimaplanene i Alvdal og Tynset innleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Klimaplanene skal etter planen legges ut til høring i mai og skal sluttbehandles i Kommunestyret i juni. Tolga er også i startgropa med å utarbeide egen klimaplan. I Venstre kommer vi til å følge arbeidet med planen nøye og dette blir en god anledning til å sette seg inn i planarbeidet.

Invitasjon sendes ut pr. epost (til de som styret har epostadresse til) og pr. vanlig post til de andre. I miljøfokusets ånd oppfordrer vi flest mulig til å sende inn epostadresse til as[email protected] slik at vi sparer litt papirutsendelse…..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**