Holdning til utfordringer

“Jeg regner med at det kan bli noen problemer, men det er viktig at vi tilrettelegger så godt vi kan, slik at de føler at de er velkomne og at vi tar dem på alvor.” sier Øyvind Westermoen i Mandal Statlige Mottak for Asylsøkere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


NRK sørlandet (klikk på link for artikkel) melder at det kommer 170 asylsøkere til Mandal i mars. Dette ser kommunen og dens inbyggere på som en utfordring og legger mye av ansvaret for at det skal lykkes på dem selv. Lokalavisens debatter har vist at dette er kanskje noe vi kan lære?

Arne Kristian Ekra
Leder Grimstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**