Jan-Petter Holtedahl

Jan-Petter Holtedahl er leder av St.Hanshaugen Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jan-Petter jobber til daglig i Norad, og er særlig engasjert i utenriks- og sikkerhetspolitikk, herunder utviklingspolitikk, samt klima- og miljøpolitikk. Han sitter i Oslo Venstres Internasjonale utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**