Frykter et overvåkningssamfunn

Politiet ønsker nå å ta i bruk kameraovervåkning i Trondheim sentrum. – Kameraovervåking griper inn i den enkeltes personvern på flere måter ved å berøre et ønske om å være i fred fra andre, om å ha kontroll over personlige opplysninger og om å unngå et kontrollsamfunn, sier stortingskandidat og lokalpolitiker for Venstre, Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kamera

Hun er svært skeptisk til den økende bruken av kameraovervåkning i byen, og vil derfor ikke imøtekomme politiets ønske om å ta i bruk kameraovervåkning før man har fått tatt en helhetlig debatt i bystyret. Dessverre er politikerne kun høringsinstans for politiet nå, siden kommunen ikke har noen bestemmende myndighet i slike saker.

I dag er det Datatilsynet som fører tilsyn med og håndhever personopplysningslovens regler om fjernsynsovervåking. De har imidlertid få virkemidler og sanksjonsmuligheter ovenfor aktører som bryter loven.
– Om eventuelle fordeler av kameraovervåking oppveier de personvernmessige omkostningene, er et politisk spørsmål hvor meningene kan variere fra sted til sted, avhengig av lokale forhold, sier Melby. Venstre mener derfor at kommunene bør få anledning til å overta tilsynsansvaret for fjernsynsovervåking og til å bestemme om en slik overvåking skal være konsesjonspliktig.

Guri Melby

Guri Melby

Gjennom konsesjonsreglene vil en kommune kunne bestemme om visse områder ikke skal være fjernsynsovervåket, eller eventuelt bare overvåket av et bestemt antall kameraer.
– Venstre mener hensynet til det lokale selvstyret taler for at det bør være opp til hver enkelt kommune å avgjøre hvordan personvernhensyn skal avveies mot andre kryssende hensyn, innenfor rammen av personopplysningslovens regler, sier Melby.

Kommunen vil dessuten ha større mulighet til å følge opp lovbrudd og informere innbyggerne enn det Datatilsynet har i dag. Det kan for eksempel opprettes et kommunalt tilsyn og en kommunal nettside hvor du som borger kan sjekke om kameraer er lovlig satt opp, hvem som har tilgang til opplysningene og hvor lenge dette blir lagret.

Kommunalråd Jon Gunnes (V) vil i formannskapsmøtet førstkommende tirsdag fremme et forslag der han ber om at bystyret får tatt en helhetlig debatt om bruken av kameraovervåkning i byen, på tross av at kommunen ikke har tilsynsansvar i dag.

Jon Gunnes

– Det er først og fremst personvernet til innbyggerne i kommunen som berøres når torget eller handlegaten overvåkes. En overføring av tilsynsansvar kan dessuten bidra til at personvernspørsmål kommer høyere på den lokalpolitiske dagsorden, og vil stimulere til en lokal debatt og bevisstgjøring om personvernspørsmål, sier Gunnes.

Datatilsynet har nylig foretatt en kontroll av kameraovervåkning i Trondheim, se rapporten her.

Sør-Trøndelag Venstre har også vedtatt en uttalelse om å avgiftslegge kameraovervåkning, se saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**