Medlemsmøte med Kåre og Marianne

Kåre Pettersen som er førstekandidat var sammen med valgkampsleder Marianne Reistveit på besøk på medlemsmøte 5 mars på Retek.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Kåre gikk kort gjennom hva han står for politisk og hvorfor han valgte Venstre den gangen han ble politisk aktiv. Deretter gikk han gjennom viktige saker for Venstre i Vestfold i kommende valgkamp. Spesielt trakk han frem jernbane, skole og helse. Dobbeltspor jernbane gjennom Vestfold og en god forbindelse videre til Grenland og sørlandsbanen vil bli viktig for regionens utvikling i årene fremover.

 Lydhøre medlemmer

Lydhøre medlemmer

Vestfold er det fylket som har størst frafall på videregående skole på landsbasis. Et viktig virkemiddel er lærlingordningen og tiltak for å gjøre denne mer attraktiv for elever og for næringslivet.

Marianne Reistveit

Marianne Reistveit

Marianne gikk kort gjennom hvordan Vestfold Venstre ønsker å jobbe frem mot valget i september. Re Venstre valgte i denne forbindelse Elin Berg Schmidt som lokal valgkamp leder i Re.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**