Politivedtektene skal vurderes på nytt

Formannskapet besluttet i dag å la rådmannen se igjennom forslaget til nye politivedtekter på nytt. Forslaget som var lagt fram hadde fornuftige innstramminger i forhold til forsøpling av sentrum, men en rekke generelle formuleringer som i liten grad var tilpasset Stavanger. Venstres Per A. Thorbjørnsen, tok opp behovet for å luke ut en rekke absurde regler i politiets normalvedtekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Vidar Grundetjern

Det gjelder blant annet bestemmelser om at man ikke har lov til å ha geit gående løs i byen, mens gris faktisk skal være lov. Det gjelder også en bestemmelse om at barn under 15 år ikke har lov til å overvære en dansetilstelning uten i følge med sine foresatte.

-Den vedtekten vi hadde var bedre enn denne. Dette er bestemmelser som ikke henger på greip, sa Thorbjørnsen før han ønsket rådmannen lykke til med den nye runden med ordensmakten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**