Temamøte om klimaplanen

Alvdal Venstre inviterer medlemmer og sympatisører fra Alvdal, Tynset og Tolga til temamøte om miljø og klima 17. mars. Hilde Aanes og/eller Astrid Alice Haug som arbeider med de kommunale klimaplanene i Alvdal og Tynset innleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tolga skal starte opp arbeidet med klimaplan nå, mens Tynset og Alvdals planer skal legges ut til høring før sommeren. Dette blir et diskusjonsmøte for dem som er interessert i miljø- og klimaspørsmål og som gir oss mulighet for å delta i utformingen av klimaplanen. Ta kontakt med Svein Gjelten Bakken (tlf. 990 14 720) for evt. felles transport til/fra Alvdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**