Sterk landsstyreuttalelse om nord

Norge i front i nordområdene heter en uttalelse fra Venstre etter landsstyrets temamøte torsdag. Uttalelsen er basert på Venstre Nord sitt arbeid fra i høst og fremmet av Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fylkesleder og stortingskandidat Roar Sollied godt fornøyd med uttalelsen fra sentrale Venstre. Han har vært med på å lede det arbeidet og fikk aksept for en ekstra temadel om nordområdepolitikk på det ellers travle landsstyremøtet i mars. Johan Petter Barlindhaug innledet til debatt da landsstyret åpnet torsdag kveld i Oslo.

Nordområdeseminar

Nordområdeseminar
Foto: Øystein Nilsen

Venstres utgangspunkt er at klimaendringer og endringer i etterspørsel av naturressurser fører til at nordområdene får økende betydning internasjonalt, og avklaringer omkring suverenitet må framskyndes når Polhavet er i ferd med å bli isfritt. I uttalelsen heter det at Venstre vil styrke norsk forvaltning i Svalbardsonen. Norge skal være en sentral aktør for å etablere et stabilt samarbeid i nord basert på Folkeretten. Det vil kreve stor nasjonal innsats. For å hevde seg i nordområdene er økt aktivitet og tilstedeværelse nødvendig.

Nasjonalt ansvar til landsdelen
Fylkeskommuner og kommuner, Sametinget, organisasjoner, institusjoner og bedrifter, og ikke minst befolkningen i nord, må delta i det mellomnasjonale arbeidet. De skal kunne tildeles nasjonalt ansvar og oppgaver på definerte områder på grunn av nærhet, lokal kompetanse og tradisjon, mener Venstres landsstyre.

Venstre vil legitimere Norges status i nordområdene gjennom satsing på bosetting, infrastruktur og militær tilstedeværelse, og blant flere innsatspunkter kan videre nevnes at partiet vil legge vekt på forpliktende avtaler med andre land om en forsvarlig forvaltning av fiskeriressursene, arbeide for felles internasjonal overvåkning av fiskeuttak og utslipp av ballastvann. Venstre vil også etablere omfattende internasjonale beredskapsopplegg mot oljeforurensning og et eget risikofond rettet mot eventuelle skadevirkninger for fiskeri og miljø. De mest sårbare gyte- og oppvekstområder for nordatlantiske fiskearter skal skjermes for oljeproduksjonsaktivitet. Venstre vil i stedet satse sterkt på fornybar energi og forskning og utvikling av de nordlige ressurser for matproduksjon på hav og land, slik at det bidrar til å ivareta det framtidige globale behov, rapporterer sentralstyremedlem Roar Sollied, som denne gangen har permisjon og følger forhandlingene hjemmefra.

Nestleder Øystein Nilsen representerer Troms V på møtet som foregår på Oslo Plaza. Han var også primus organisator da fylkelagene i nord ble samlet i oktober.

Les hele Uttalelsen HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**