Til Haugesund for å lære om lærerutdanning

Odd Einar Dørum kommer til Haugesundsregionen for å lære om lærerutdanning tirsdag 17. mars. Dørum er saksordfører for stortingsmeldingen om ny lærerutdanning, og han ønsker å få innspill fra så mange som mulig før komiteen skal avgi sin innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

I den forbindelse er han invitert til Haugesundsregionen, der han vil møte en rekke personer med tilknytting til lærerutdanningen i distriktet. Dørum skal besøke Hauge skole i Haugesund, HSH på Rommetevit og ha møte med representanter for skoleadministrasjon i distriktet.

Temaene blir stortingsmeldingen om ny lærerutdanning, samt satsing på og organisering av etter- og videreutdanning av lærere. Venstre har både nasjonalt og lokalt tatt opp ulike sider ved lærernes kompetanse og behov for styrking av denne.

Nå ønsker Odd Einar Dørum å lære av de erfaringer som er gjort i vårt distrikt. — Både utdanningsinstitusjonene, studentene, lærerne og skoleadministrasjon vil få mulighet til å melde fra om sitt behov og sine synspunkt, sier Tore Nilsen i Haugesund Venstre. — Dette vil kunne gi oss verdifull inflytelse over utformingen av morgendagens lærerutdanning og morgendagens skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**