Innkalling til styremøte 16. mars

Det kalles inn til styremøte i Rakkestad Venstre, mandag 16. mars kl 18 i Rådhuset.
Alle medlemmer er velkommen til å delta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Agenda:

2009/10) Gjennomgang av forrige referat
https://www.venstre.no/ostfold/rakkestad/artikkel/19198/

2009/11) Valgkampansvarlig
Styret må velge en til å koordinere det lokale valgkamparbeidet

2009/12) Status Skolekampanje

2009/13) Solvang

2009/14) Innspill til programarbeid og Landsmøte
2. utkast til nytt Stortingvalgprogram for 2009-2013

2009/15) Innkommende saker / Eventuelt

Etter styremøtet, kl 19:00 er det gruppemøte.
Se kalender til høyre for oversikt over politiske møter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**