Styremøte i Nordre Aker Venstre

Torsdag 12. mars avholder Nordre Aker Venstre i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalen (Nydalsv. 21) klokken 18. 00 – 21. 00. Møtet er åpent for alle Venstres medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Varamedlemmer oppfordres til å møte. Saksliste er som følger:

01. FORMALIA
01.01 Registrering av frammøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder og referent
01.04 Godkjenne referat fra forrige styremøte 9.februar 2009.

02. STYRESAKER
02.01 Orientering fra saker behandlet i BU 5. mars.
02.02 Andre orienteringssaker
02.03 Tema-folkemøte vår 2009, orientering satus.
02.04 Valgkamp i bydelen.
02.05 Saker til Oslo Venstres hovedstyremøte 18. mars.

Forslag til saker eller politisk uttalelse kan sendes inn i forkant av møtet.

03. EVENTUELT

03.01 Aktuell politisk debatt

04. AVSLUTNING

Vennligst gi beskjed dersom du ikke kan møte til styreleder Torhild Taklo Knutzen på e-post: [email protected], eller mobil: 48 25 00 28

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**