– Vi har aldri sett en så god veiaksjon, sa stortingsrepresentantene

Onsdag 12. mars 2008 stod flere hundre mennesker langs den farlige E18 mellom Arendal og Tvedestrand, med nummererte skilt for hver av de 161 avkjørsler. Stortingsrepresentantene, med Venstres Borghild Tenden i spissen lytta til hva både elevene ved Nesheim skole, ordførerne og aksjonsleder Jan Kløvstad hadde å si.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les mer om aksjonsdagen i Agderposten, og følg med når Nasjonal transportplan blir lagt fram fredag. der vil Venstre ha gjennomslag for trygg firefelts E18, sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og bedre tilrettelegging for ekspressbussene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**