Marius Brufjell

Marius Brufjell er første vara til kommunestyret og levekårsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Marus Brufjell er 24 år og bur på Vatnestrøm, han arbeidar i økonomiavdelinga i Color Line AS.

I sitt politiske virke legg Marius vekt på å ivareta innteressa til alle bygdesenterane.
Både Skaiå,Birketveit og Vatnestrøm, det være seg tomteutvikling, skulesakar eller tjenestetilbud.
Eit døme på Marius sitt engasjement er ved bygginga av fleirbrukshuset på Vatnestrøm.

Kontakt han gjerne på:

Mail: marius.brufjell(at)sorlandsasfalt.no
Telefon: 90 67 63 22

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**