Norge trenger flere småbedrifter

-Venstre vil endre dagens regelverk for de minste bedriftene. Venstre vil at selvstendige næringsdrivende skal likestilles med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter og etablere gjeldsordninger som blir til å leve med om man skulle ha satset feil, sier Venstres tredjekandidat ved stortingsvalget Håkon Alstadheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fisk, oppdrett

Foto: Tone Rasmussen

-Det er viktig at småbedriftene får gjøre det de er best til, som å utvikle produkter, og bruke minst mulig tid på byråkrati. Derfor må regelverket for de minste bedriftene være annerledes og enklere enn det er for store konsern, sier Alstadheim

-For Venstre er det like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som det å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet, sier Alstadheim. -Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som skaper og støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv, sier Håkon Alstadheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**