Økt støtte til skolekorpsene

Etter forslag fra Venstres Heidi Flaten vedtok Formannskapet i Levanger å doble den kommunale støtten til korpsene for å spille 17. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Heidi Flaten

Foto: Fotograf Hattrem

Beløpet økes fra 2000 til 4000 kroner. -Skolekorps/voksenkorps i Levanger gjør en fantastisk innsats hele året gjennom, sier Flaten. Alle har de ukentlige øvelser, arrangerer konserter, stevner og festivaler, driver opplæring av aspiranter og rekrutterer nye medlemmer. Mye av dette er dugnadsarbeid.

-Det koster penger å drive korps. De trenger penger til instrumenter, uniformer, noter (et sett med noter koster ca. 4000 kroner) turer og lønn til dirigenter. Det er vanskelig å forestille seg en 17.Mai uten korpsmusikk, sier Heidi Flaten i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**