AP-Helga på dypt vann

I Fiskeribladet “Fiskaren” har jeg lest at Kyst- og Fiskeriminister Helga Pedersen måtte svare i Stortingets muntlige spørretime onsdag den 11. mars, på spørsmål vedrørende “Lys i Husan” strategien. Hennes svar forbauser meg veldig, og jeg tror nesten ikke det jeg leser. Svaret til Helga bekrefter min misstanke om at Arbeiderpartiet tilegner seg ære for det andre faktisk klarer å få til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hun tar æren for at det er lys i fiskeindustrianleggene i Båtsfjord, igjen. Båtsfjord har så vidt meg -, og mange andre bekjent, ikke vært uten lys i fiskeindustrianleggene. Jeg nevner her Båtsfjordbruket og Aker Seafood (eks West Fish Aarsæther). Disse anleggene har da vært i drift uendelig mange år. En ny bedrift som driver videreforedling av fisk er etablert av lokale gründere, mennesker som faktisk har tatt ansvar i eget samfunn. Videre viser Helga til Sørvær i Hasvik, hvor Arbeiderpartiet har fått til aktivitet. Faktum er at det er private som har fått i gang drift i Sørvær også. Samtidig minnes jeg at Helga nesten måtte tvinges til å ta ansvar for krysseren “Murmansk” som ligger utenfor Sørvær, til skjemsel og forsøpling.
I Vardø har Helga og Arbeiderpartiet lovet å få til fiskeindustriaktivitet, men her skjer det ingen ting, absolutt ingen ting. Flere samfunn i tillegg til Vardø holder nå på å råtne på rot, og de ansvarlige sitter med knepte hender og håper på et “manna” fra himmelen.
Konklusjonen er at Helgas “Lys i Husan” strategi, ikke har slått til, nettopp fordi hovedsikringen ble skrudd ut da hun inntok sin plass i Regjeringen. Heldigvis går det nå mot lysere tider bokstavelig, men det er det høyere makter enn det Helga rår over, som bestyrer.

Med vennlig hilsen
Terje Soløy
Leder i Finnmark Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**