Ønsker åpenhet også i kontrollutvalgene

Venstre foreslår at møter i kommunale kontrollutvalg skal holdes for åpne dører, i et privat lovforslag som stortingsrepresentantene Gunnar Kvassheim og Leif Helge Kongshaug fremmet i Stortinget tirsdag 17. mars 2009. Initiativet til lovforslaget kom fra leder i Haugesund Venstre, Svein Abrahamsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

— Vi mener at kommuneloven bør endres slik at kontrollutvalgets møter som hovedregel skal holdes for åpne dører, slik regelen er i andre kommunale møter, sier Gunnar Kvassheim.

Kvassheim mener at tilliten til kommunal forvaltning forutsetter åpenhet og innsyn i kommunenes virksomhet. Kontrollutvalget er kommunestyrets viktigste redskap for å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen, fortsetter Gunnar Kvassheim.

Møteoffentlighet i kontrollutvalget vil gi borgerne bedre innsyn i og interesse for egenkontrollen i kommunene, og dermed gi grunnlag for økt tillit til kommunene.

Møter i folkevalgte organer i kommunene skal som hovedregel holdes for åpne dører. Unntak fra dette krever særskilt hjemmel, vedtak og begrunnelse. Møter i kontrollutvalget skal imidlertid etter som hovedregel holdes for lukkede dører, dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet.

Norsk Presseforbund pekte på at det må være mulig å foreta en endring i bestemmelsen om møter i kontrollutvalget i sin høringsuttalelse av 28. desember 2007 til Kommunal- og regionaldepartementets forslag til endringer i kommuneloven om rolleklarhet mv i kommunesektoren.

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité har nå til behandling Ot.prp.nr 17 (2008-2009) om en Tillitskapende forvaltning. Departementet har ikke tatt hensyn til Norsk Presseforbunds høringsinnspill i denne.

Les hele lovforslaget her >>.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**