Blogg- Venstre er optimistisk for Nordland

Venstre er sterkt fokusert på forskning og miljøvennlig teknologiutvikling, fordi vi i framtida vil inn i kunnskapssamfunnet og lavutslippssamfunnet. Det er mer kunnskap og mindre forurensning som vil skape framtidas arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nordland Venstre har tro på at den viktigste næringsutviklingen vil være gjennom videreutvikling av fiskeri- og sjømat, reiseliv, teknologiutvikling av fornybar energi, kultur og etablering av små og mellomstore bedrifter.

Les hele Bloggen til fylkeslederen og Nordland Venstres toppkandidat – på Berits blogg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**