Gruppemøte i Vestby Venstre

Det ble den 18. mars avholdt gruppemøte i Vestby Venstre. Her kommer en liten oppsummering av noen utvalgte saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hølen skole

Det blir avholdt folkemøtet i Hølen torsdag 19. mars og Venstre stiller med 3 personer. Det er vanskelig å følge argumentasjonsrekken til Ap i denne saken når det ikke ligger noen utredning i bunn. Venstre mener at en gruppe må settes ned og jobbe med saken som er komplisert. Det er mange faktorer å ta hensyn til. Det er viktig at folket i Hølen får uttale seg og at barnas beste blir en sentral faktor når regnskapet skal gjøres opp. Venstre mener at en slik gruppe skal vurdere alt fra rehablitering av eksisterende skole til bygging av ny skole.

Munch markering

Det er slik at Vestby kommune har satt av 300 000 kroner til markering av Munch. Situasjonen er nå slik at arbeidsgruppa som har utarbeidet et program og aktiviteter for denne markeringen har blitt nedstemt av eget parti (les: Ap) og markeringen blir i praksis avlyst. Venstre stiller seg kritiske til dette, og skal jobbe for at kultur blir behandlet med samme tyngde og viktighet som andre fritidsaktiviteter som idrettshaller og kunstgressbaner. Det er slik at kultur er et offentlig ansvar på lik linje som samferdsel og folkehelse. Denne saken er ytterst spesiell, men det er ikke første gangen Ap roter det til i eget reir.

Storhall på Sole

Det er nok en gang duket for en ny runde i saken om storhallen på Sole. Bygging av storanlegget har ikke fått godkjenning og vil mest sannsynlig aldri få det. Bygg den vedtatte hallen og følg rådmannens innstilling, er Venstres klare synspunkt på denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**