Spørsmål til kommunen om nynorsk

Venstres Knut O. Eldhuset har fulgt opp nynorsksaken og fått svar fra kommunaldirektøren for oppvekst og skole. Les hele brevet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til: Utvalg for kultur og oppvekst
Fra: Kommunaldirektør oppvekst skole v/ skolefaglig rådgiver Harald Nedrelid
Dato: 16. mars 2009

Knut O. Eldhuset

Foto: Vidar Grundetjern

Svar på spørsmål fra Knut Eldhuset
_________________________________________________________________________________________________
1.
Når blir det sendt ut brev til foreldrene, hvor målvalg skal tas? Mange foreldre gir uttrykk for at brevet kommer svært sent, slik at “toget er gått” i forhold til muligheter for å kontakte andre foreldre for å kunne starte nynorskgruppe på sin skole?

Dette spørsmålet har vi tidligere diskutert i utvalget – administrasjonen lovet den gang å være mer ekspeditte – har dette skjedd?

Svar:
Foreldrene blir informert om valg av målform for sine barn i forbindelse med at det i pakt med forvaltningsloven § 16 sendes ut forhåndsvarsel om innskriving av nye førsteklassinger. Dette skjer i oktober, 10 måneder før skolestart. I dette brevet informeres foreldre om mulighetene til å velge målform for sitt barn. Foreldrene får dermed foreta et uavhengig valg av målform på et tidlig stadium. Foreldrenes innskrivingsopplysninger registreres elektronisk og foreldrene blir i dette skrivet informert om linken som skal brukes for å registrere ønsket målform og annen relevant infromasjon om barnet.

Dette skjemaet er utgangspunkt for tildeling av skoleplass og i løpet av januar sendes det ut enkeltvedtak om skoleplassering fra den enkelte skole. Dersom det er nok elever til å opprette nynorskgruppe ved den enkelte skole blir foreldrene informert om dette.

Dersom det ikke er nok elever til å opprette en egen nynorskgruppe ved skolen sender ledelsen ved skolens navn på elever til kommunaldirektøren. I år var fristen som ble satt for innmelding av dette 12. februar. Disse navnene ble så satt sammen og den 16. februar ble det, med henvisning til opplæringsloven § 2.5-4. ledd, sendt ut et brev til de aktuelle foreldrene med informasjon om mulighetene til å gå sammen for å opprette en eller flere nynorskgrupper, noe som krever en minimumsgruppe på 10 elever. Dette er nesten 1 måned tidligere enn tilsvarende brev ble sendt ut i 2008. Kommunaldirektøren ba om tilbakemelding fra foreldrene innen 28. mars, dvs at foreldrene har fått 6 uker på seg til å samordne sine valg.

2.
Når en foreldre henvender seg til sin skole og ber om utlevering av klasselister (les gruppelister, siden klassebegrepet er avskaffet), får forelderen da utlevert komplett gruppeliste? Hvis svaret er nei, hva er i så fall hjemmel for å nekte?

Datatilsynet har avgitt uttalelse til dette spørsmålet 1. nov-2006, hvor det fremgår at “Om man er foresatt til en elev i en klasse har man også rett til å få utlevert klasseliste for denne elevens klasse.”

Svar:
Svaret på dette spørsmålet er ja. Så snart gruppelisten foreligger på skolen blir denne utlevert til foreldrene som har barn i gruppen og som ber om innsyn i denne listen.

Erfaringsmessig tar det imidlertid noe tid å få denne listen klar. Dette skyldes at foreldrene har klagerett på enkeltvedtaket om skoleplassering, en rett som noen benytter seg av. Dette bidrar til at det kan ta noe tid før de endelige listene foreligger.

Kari Bente Daae Harald Nedrelid
Kommunaldirektør Skolefaglig rådgiver
(signatur)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**