Stortingsrepresentant besøkte Saemien Sitje

Torsdag 19. mars var stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad på besøk ved Saemien Sitje i Snåsa. Han fikk her en grundig innføring om den sørsamiske kulturarven i Nord-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Daglig leder Jan Roger Strømsmo la frem sine planer om nye Saemien Sitje og fortalte om utfordringer knyttet til fremtidig drift. Stiftelsen Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter beliggende i Snåsa. Som museum skal Saemien Sijte drive med dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling. Behovet og interessen for kunnskap og informasjon om samisk kultur er stort. Dette er viktig for det samiske samfunnet, men interessen og behovet for informasjon fra andre grupper i det lokale, regionale og internasjonale samfunnet er også økende.

-En kjempemessig presentasjon, sier Skjelstad. Han mener det er viktig å ta vare på den sørsamiske kulturarven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**