Vellykket temamøte om klimaplanen i Alvdal

Alvdal Venstre sto som arrangør av fellesmøte om de kommunale klimaplanene som er under arbeid i både Alvdal, Tynset og Tolga. Hilde Aanes fra Enhet for landbruk og miljø i Alvdal kommune innledet på møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sammen med Astrid Haug i Tynset kommune er Hilde Aanes ansvarlig for utarbeidelse av klima- og energiplanene i de to kommunene. På møtet ble det lagt fram et omfattende og grundig underlagsmateriale for planen, og frammøtte venstrefolk fra tre kommuner fikk anledning til å stille spørsmål og komme med tanker, innspill og ideer omkring planen.

Tallene viser i at det er to hovedkilder til klimautslipp i kommunen – samferdsel/trafikk og landbruk. Industri og stasjonær (hus-)oppvarming og andre utslipp står for bare en liten del av det totale.

Det kom fram ulike syn på hvordan kommunens klimautslipp skal måles – er det planens oppgave å peke på klimagassutslipp som skjer i kommunen rent geografisk (noe som inkluderer utslipp fra den store gjennomgangstrafikken på Rv 3) – eller bør vi måle alvdølenes “personlige” utslipp også utenfor Alvdal (inkludert alvdølenes flyreiser til andre deler av verden). Om vi vil redusere det fysiske utslippet i Alvdal rent geografisk, så vil det beste tiltaket være å stenge riksveg 3, men nasjonalt og globalt er dette tøv!

Størst diskusjon ble det omkring hvilke målsettinger planen bør ha. Aanes hadde som utgangspunkt tenkt på en klimagassreduksjon på samme nivå som det nasjonale målet med 20% reduksjon innen 2020. Problemet vil ligge i målemetoder og i utslipp som vi ikke har virkemidler til å kontrollere og redusere.

Mest interesse var knyttet til hvordan planen skal kunne gi enkeltpersoner motivasjon til selv å bidra til å snu utviklingen. En “link” mellom planarbeidet og det enkelte menneskets mulighet til å påvirke miljøet. Her ble det blant annet foreslått at kommunen kan bidra til å konkretisere målsettingen gjennom å gjennomføre “signalprosjekter” – for eksempel av typen: Kommunen måler sitt energiforbruk til oppvarming av kommunale bygg nå, og gjennomfører en reduksjon på 20 % av dette. Dette er bare en nærmest ubetydelig del av utslippet i kommunen, men det konkretiserer problemet og gir enkeltmennesker en større forståelse av hvordan vi kan tenke.

Earth Hour

Foto: earthhour.com

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**