Bedrifters samfunnsansvar

-Venstre mener det er nødvendig at norske statlig eide bedrifter oppfyller de samme etiske krav ute, som de er pålagt for virksomhet hjemme. Det er helt uakseptabelt dersom norske bedrifter ute bryter norske standarder for menneskerettigheter, korrupsjon eller miljø, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-For å sikre at dette ikke skjer, må det stilles krav om at bedriftene praktiserer samme åpenhet omkring sine utenlandsaktiviteter som de har når det gjelder virksomheten i Norge, sier Skjelstad.

-Bedrifter har et selvstendig ansvar for å påvirke samfunnet de er en del av i positiv retning. Norsk næringslivs store engasjement i utlandet kan virke positivt på vertslandets økonomi, og er derfor særlig viktig for utviklingen av fattige land, sier Skjelstad. I land med svakt eller dårlig styresett kan norsk engasjement påvirke den sosiale og politiske utviklingen på en positiv måte.

Venstre krever derfor at alle bedrifter og institusjonelle investorer pålegges å rapportere om og dermed synliggjøre etiske utfordringer ved sin virksomhet i utlandet som en del av årsberetningen. Regjeringen må utarbeide konkrete retningslinjer for en slik rapportering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**