Bybanetrasè klargjøres i Hillevåg

For å gjøre plass til busstrasé og framtidig bybane langs rv44, må 22 bygninger innløses.
— Det er tungt når vi må gjøre store inngrep, men det er samfunnsmessig svært viktig få på plass en kollektivakse langs riksvei 44, sier Venstres Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Solum Larsen 1

Foto: Vidar Grundetjern

Det er ni bolighus, tre hus kombinert til bolig og næring, seks næringsbygg og fire garasjer, uthus og skur.
Statens vegvesen forhandler nå med grunneiere om erstatningsspørsmålet rundt innløsning av eiendommer.
— Jeg håper grunnervervet kan starte så fort som mulig, og det er veldig viktig å få realisert dette prosjektet så fort som mulig, sier Solum Larsen til Rogalands Avis.

For å gi plass til kollektivtraseen er det valgt en kulvertløsning gjennom Skjæringen.
Det betyr et 120 meter langt lokk over riksvei 44, som gir bedre miljø- og støymessige forhold for beboere.
Tre boligeiendommer må innløses ved Skjæringen, men mest sannsynlig kan noen av bygningene beholdes og tilbakeføres etter byggeperioden.
— Kulvertløsningen gir også et sammenhengende grøntdrag fra Gandsfjorden til Ullandhaug, og det er veldig bra, sier Solum Larsen.

Forventet byggestart er i løpet av 2010.

Les mer i Rogalands Avis her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**