Karl Andre Birkhol takker Høyre

I ei undersøking gjennomført av Norfakta på oppdrag av Høgre 3. og 4 mars, kjem det fram at Venstre sin kandidat Leif Helge Kongshaug er den kampkandidaten som nyter størst tillit blant veljarane i fylket .
Dette er ikkje overraskande for oss i Venstre, men ei stadfesting på at Leif Helge er ein representant som gjennom sitt virke på Stortinget utfører ein grundig og seriøs jobb for innbyggarane i Møre og Romsdal.
Vi er glad for at Høgre har bidrege til å synleggjere dette, og for at Leif Helge har teke på seg å stille som 1. kandidat for Møre og Romsdal Venstre for ei ny periode på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre takkar Høgre
I ei undersøking gjennomført av Norfakta på oppdrag av Høgre 3. og 4 mars, kjem det fram at Venstre sin kandidat Leif Helge Kongshaug er den kampkandidaten som nyter størst tillit blant veljarane i fylket .
Dette er ikkje overraskande for oss i Venstre, men ei stadfesting på at Leif Helge er ein representant som gjennom sitt virke på Stortinget utfører ein grundig og seriøs jobb for innbyggarane i Møre og Romsdal.
Vi er glad for at Høgre har bidrege til å synleggjere dette, og for at Leif Helge har teke på seg å stille som 1. kandidat for Møre og Romsdal Venstre for ei ny periode på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**