Finanskrisa rammer fiskerinæringa ekstra tungt

Finanskrisa har i stadig sterkere grad rammet alle bransjer og enkeltpersoner tungt. Nordland Venstre mener tiltak må settes inn på mange fronter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Årets største torskefiske er nå i gang og uten statlig finansiell hjelp vil mottak og produksjon stoppe opp med de katastrofale følger det vil få for hele Nordland og kyst-Norge forøvrig
For næringslivet er det viktig å sikre:
– Tilgang på kapital
– Tilstrekkelig beløp til føringstilskudd av fisk for å spre råstoffmengde også til områder med mindre råstoffpress. Det vil kunne føre til produksjon av flere produkter, spre risiko og utvide muligheten for fortjeneste.
– Eksportgarantier for å redusere lagerbeholdningen
– Likviditetsstøtte til bedrifter med stor lagerbeholdning i en periode med redusert etterspørsel.

Nordland Venstre krever at overfornevnte tiltak settes i verk, og at nye fortløpende vurderes, slik at det fiskerinæringa i fylket ikke ligger med brukket rygg etter krisa.

Årsmøte i Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**