– Flere kommuner må kartlegge radon

Venstres kommunalpolitiske talsperson Vera Lysklætt mener flere norske kommuner bør følge opp plikten de har til kartlegging av radon. I Stortinget denne uken utfordret hun kommunal- og regionalministeren om dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Over ti prosent av norske barn har astma. 175.000 boliger i Norge har for mye radon. Alle kommuner plikter å ha oversikt over omfanget av radon, men under halvparten har foretatt kartlegging. Inneklima i boliger, skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner er viktig for helsa og yteevnen til oss alle, og her må kommunene være seg sitt ansvar bevisst, mener Vera Lysklætt (V).

Trekke inn interesseorganisasjoner
– Jeg utfordret derfor statsråden til å foreta seg noe for at flere kommuner kartlegger radon. Statsråden sier at det skal foretas en gjennomgang av hele feltet miljørettet helsevern, og at en arbeidsgruppe skal gi råd om prioriteringer på dette feltet i løpet av året. Hva angår radon, kommer det en strategi for å redusere radoneksponering, før sommeren.

– Jeg ser fram til hva denne gruppen kommer fram til, og hva strategien legger opp til, sier Lysklætt. – Jeg vil oppfordre statsråden til å trekke inn Norges astma- og allergiforbund i utarbeidelsen av lover og forskrifter på dette området. De har i samarbeid med de fremste fagmiljøene utarbeidet åtte kriterier som er enkle å kontrollere, og som har stor betydning for inneklimaet i bygninger, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**