Halvorsen bør be om unnskyldning

-Kristin Halvorsen bør nå be velgerne og de fattigste om unnskyldning etter 4 år som finansminister. Hun og SV har ikke kommet noe lengre i fattigdomsbekjempelsen, mener Venstres Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Hun bør ikke minst be Bondvik om unnskyldning, sier Sollied. Mange husker utfallet mot Bondevik i debatt foran forrige valg da Kristin Halvorsen hevdet at fattigdommen kunne utslettes “med et pennestrøk.” Halvorsen beskyldte Bondevik II-regjeringen for manglende politisk vilje. Lovnaden om å fjerne fattigdommen i en fei kunne jo alene være grunn nok alene til å stemme SV. Men det var falsk reklame.

Nå har SV hatt finansministerposten i 4 år og likevel unnlatt å ta de store grepene for å bekjempe fattigdommen. Handlingsrommet har økt med flere titalls mrd kr siden 2005 uten at SV og regjeringen har latt de fattige nyte godt av dette. Når de rødgrønne ikke har greid å utrette mer med tidenes beste inntekter for staten, er det lite som tyder på at de vil være i stand til å prioritere annerledes i de vanskelige tidene vi har fremover.

Venstre mener at det første og viktigste grepet Regjeringen bør gjøre, er å heve minstesatsen for sosialhjelp til et anstendig nivå. Venstres forslag er på lang sikt 2G for langtidsmottakere, der det gis et tilpasset tilbud for den enkelte til å komme tilbake til arbeidslivet til dem som kan, sier Sollied.

Sollied registrerer at SV har stemt ned samtlige av Venstres forslag om målretting av fattigdomssatsingen. -Bare i statsbudsjettet stemte SV mot en milliard mer til fattigdom, blant annet på tiltak for bedre rusomsorg og psykiatri, økt bostøtte, barnevern, gratis tannhelse og .tiltak mot frafall i den videregående skolen.

Venstre regner med at hele SV nå skjønner at fattigdom ikke kan utslettes med et pennestrøk, men at man må prioritere penger til dem som trenger det mest. Tiltak må målrettes, ikke smøres bredt ut. -Det grenser til hykleri når SV nok en gang gir inntrykk av at de står uten ansvar for at Regjeringens fattigdomssatsing har vært mislykket, sier Roar Sollied, sentralstyremedlem i Venstre og stortingskandidat i Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**