Hvordan skal du effektivisere med 10%, Harald Espelund?

Har noen noensinne opplevd å kunne effektivisere en stor organisasjon som Ullensaker kommune, uten å ha noen penger til å investere i forbedrings- og effektiviseringstiltak?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre foreslo at det ble avsatt tilstrekkelige midler i budsjettet til å kunne investere i forbedringstiltak for å kunne nå målet om 10% effektivisering.

Forslaget ble nedstemt.

Protokollen fra Herredsstyremøtet kan leses her:
[eksternlink#http://http://www.ullensaker.kommune.no/getfile.aspx/ephdoc/?db%3DEPHORTE%26MO_ID%3D155%26MD_DOKTYPE_DU%3DMP]

Repr. Roger Axelsson (V) fremmmet flg. forslag med tilknytning til Frp, H, KrF og PPs forslag:

#Strategi for å bringe kommunen i en sunn balanse — tillegg pkt. 2:
Det avsettes midler til nødvendige investeringer i utviklingstiltak for å oppnå effektiviseringsmålet på 10%”.

Ordfører Harald Espelund har et lysende framtid som bedriftskonsulent om han klarer å spare 10% av 700 millioner kroner årlig, og i tillegg opptil 60 millioner i skjulte underskudd, uten å trenge ei krone i investeringsmidler/utviklingsmidler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**