Til innhold
Gode nærmiljø for alle, Foto: Stein Vegar Leidal

Ullensaker Venstre

vil sørge for at alle barn får en god oppvekst. Vi vil ha et klimavennlig samfunn hvor vi tar vare på naturen og havet. En viktig del av løsningen ligger i bedre vilkår for gründere og flere grønne kompetansearbeidsplasser i Ullensaker. Følg oss fram mot lokalvalget i 2023 – vi lover å stå på for folk, klima og natur!

Ullensaker Venstre jobber for

 • Å utvikle by og bygd

  I pressområder blir arealplanlegging viktigere og viktigere. Venstre setter innbyggernes interesser foran utbyggernes.

 • En god skole der du bor

  En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, samtidig som vi har ambisjoner for hver eneste elev, med god skole og muligheter for utvikling.

 • Å gjøre Ullensaker grønnere

  Våre barnebarn skal få like gode muligheter som oss til å oppleve natur, og ha grønne friområder å utfolde seg i.

 • Gode transportløsninger

  Vi vil ha en samferdselsplan som ser 20 år fram i tid slik at vi kan få gode grønne løsninger for dagens og fremtidens behov.

Nyheter

Flere nyheter

Bli frivillig

Ønsker du å hjelpe oss i valgkampen? Meld deg som frivillig via dette skjemaet