Til innhold
Vi tar Ullensaker framover, Foto: Stefan Sørlie Oure

Ullensaker Venstre

vil sørge for at alle barn og ungdom får en god oppvekst. Vi vil ha et klimavennlig samfunn hvor vi tar vare på det biologiske mangfoldet rundt oss. En viktig del av løsningen ligger i bedre vilkår for gründere, flere grønne arbeidsplasser, og et mer variert næringsliv i Ullensaker. Følg oss frem mot valget i september – vi lover å stå på for folk, klima og naturen!

Les programmet vårt her.

Ullensaker Venstre jobber for