Til innhold
Gruppen til Ullensaker Venstre i Sagaparken, unntatt Morten Ryum og Kristin Engely. Fra venstre, Stein Vegard Leidal, Barbro Holth, Thorbjørn Merkesdal, Stefan Sørlie Oure, Mirnesa Balagic, og Helene Christophersen., Foto: Oure/Væring

Ullensaker Venstre

vil sørge for at alle barn og ungdom får en god oppvekst. Vi vil ha et klimavennlig samfunn hvor vi tar vare på det biologiske mangfoldet rundt oss. En viktig del av løsningen ligger i bedre vilkår for gründere, flere grønne arbeidsplasser, og et mer variert næringsliv i Ullensaker.

Les programmet vårt her.

Ullensaker Venstre jobber for