Hvorfor er dere i mot Startlån til de som trenger det?

KrF, Pensjonistpartiet, Høyre og FrP har avviklet den sosiale boligpolitikken i Ullensaker.
I flere omganger, og senest i budsjettdebatten for 2009, har Ullensaker Venstre foreslått å gjeninnføre reglene for Startlån, som er Husbankens hjelp til de som av ulike grunner ikke får lån til kjøp av bolig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Har du drevet egen virksomhet og gått konkurs?
Er du enslig forsørger med middels eller lav inntekt?
Har du vært langtidssykemeldt?
Er du ung voksen uten egenkapital eller foreldre som kan garantere for deg?
I det hele tatt: har du vært uheldig eller tatt noen sjanser og gått på trynet, men reist deg igjen? Har du forsøkt å søke boliglån og fått avslag, selv om du nå kan betale både avdrag og renter?

Husbanken har laget en egen ordning der kommunene kan ta i mot søknader og gi boliglån med kommunal garanti. Det har hittil ikke vært tap på denne ordningen som har hjulpet mange, selv om tilgjengelige midler ikke har vært nok til alle.

Ledet an av FrP avviklet Ullensaker kommune denne ordningen av redsel for å kunne bli påført tap. Rett skal være rett – selvfølgelig finnes det en risiko. Det er jo nettopp derfor bankene har vegret seg.

Men dette er den eneste løsningen som kan gi folk med tidligere liten kredittverdighet (men som nå kan betale avdrag og renter) muligheten til å kjøpe bolig. Paradokset er at de som regel betaler mer i leiemarkedet enn de vil betale til Husbanken.

Vi har foreslått det flere ganger tidligere, og igjen i budsjettdebatten for 2009:

Repr. Roger Axelsson (V) fremmmet flg. forslag med tilknytning til Frp, H, KrF og PPs forslag:
Låneopptak pkt. 8:
Posten startlån økes til 20 mill i 2008, og tidligere retningslinjer for tildeling gjeninnføres.

Herredsstyrets protokoll:
[eksternlink#http://http://www.ullensaker.kommune.no/getfile.aspx/ephdoc/?db%3DEPHORTE%26MO_ID%3D155%26MD_DOKTYPE_DU%3DMP]

Se også Husbankens retningslinjer:
[eksternlink#http://http://www.husbanken.no/Venstremeny/Laan/Startlaan.aspx]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**