Jernbanesatsing i Nordland

Nord-Norge er Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Vi går mot en tid der miljøvennlig transport blir en viktig konkurransefaktor for næringslivet internasjonalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det satses nå tungt på næringer som fiskeoppdrett og turisme i vår region. En grunnleggende forutsetning for å lykkes i disse næringene er en infrastruktur som fungerer optimalt og er tilpasset behovet. Her vil utvikling av vei og jernbane stå sentralt for å kunne utvikle vår regions varierte næringsliv og for å kunne utnytte fremtidig naturgitte fortrinn.

Nordland Venstre mener den mest fremtidsrettede og miljømessige transportformen er jernbane med elektrisk drift. Planene fra 1992 om jernbane fra Fauske til Tromsø må vurderes på nytt i lys av de trafikale og miljømessige endringer som skjer i samfunnet lokalt, nasjonalt og globalt. Her har Troms allerede tatt grep og er godt i gang med en prosess for å utrede mulighetene for en jernbane mellom Narvik og Tromsø.

E6 med svingete og smal vei, trange tunneler og flere fjelloverganger er ikke bygget for fremtidens transportbehov og gir mange trafikkfarlige situasjoner. E6 mellom Fauske og Narvik (250km) vil i årene som kommer bli sterkt belastet som følge av økt godstransport på Nordlandsbanen og Ofotbanen.

Planlegging og prosjektering av Nordlandsbanen fra Fauske til Narvik må tas med i neste revidering av Nasjonal Transportplan (NTP).

Uttalelse fra Nordland Venstre til Landsmøte 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**