Kun 1 stemme på Senterpartiordfører

Under valget av ordfører og varaordfører stemte 23 (FrP, Høyre, KrF, Pensjonistpartiet) på ordfører fra FrP, 21 (Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV) stemte på Ap-ordfører, mens Venstre valgte å ikke stemme på noen av dem. Venstre stemte på ordfører fra Senterpartiet.

Under valget av varaordfører stemte Venstre på KrF.

Axelsson vil ikke si noe om hvorvidt partiets stemmegivning under konstitueringen kan tolkes som støtte til noen av fløyene.

— Vi har aldri lagt skjul på at vi fortrinnsvis ønsker ordfører og varaordfører fra KrF, Senterpartiet eller Høyre, sa Axelsson etter møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Les mer i Romerikes Blad:
[eksternlink#http://http://www.rb.no/lokale_nyheter/article776418.ece]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**