Munnkurv-opprør – for offentlige ansattes ytringsfrihet

LILLESTRØM: Venstre-topper på Romerike går nå til samlet kamp mot taushetskulturen i kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kommuneadministrasjonene krever at ansatte er lojale, og i tillegg etableres presse-reglementer som begrenser deres ytringsfrihet.

Venstre peker på Grunnlovens paragraf §100 som sikrer alle – også offentlig ansatte – full ytringsfrihet med de (få) begrensningene som gjelder for ansatte, og den taushetsplikt som gjelder overfor elever, pasienter og andre brukere av kommunens tjenester.

Kommunaldepartementet har også utgitt en veileder der det redegjøres for at arbeidsgiveransvaret ligger hos kommunestyret, mens kommunestyrerepresentantene (Herredsstyrerepresentantene) er ansvarlige overfor innbyggerne, og derfor bør de offentlige ansattes lojalitet være overfor innbyggerne, og ikke begrenses til den administrative ledelsen.

Les mer
[eksternlink#http://http://www.rb.no/lokale_nyheter/article1310850.ece]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**