Nei til en tredje rullebane

GARDERMOEN: Akershus venstre mener Gardermoen må klare seg med to rullebaner, og sier nei til en tredje.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mandag hadde Akershus Venstre møte med de fleste fylkeslagene på Østlandet, samt noen venstrepolitikere fra Vestlandet. På møtet drøftet de Nasjonal Transportplan, som skal legges fram for Stortinget om kort tid.

I planen vil det komme fram hvordan Stortinget prioriterer E6, togtrafikk i Akershus og en eventuell tredje rullebane på Gardermoen de nærmeste årene.
Heller raskere tog

Les i Romerikes Blad

[eksternlink#http://http://www.rb.no/lokale_nyheter/article872611.ece]

På mandagens møte ga Venstre sine innspill til en statssekretær fra Samferdselsdepartementet.

— Vi ser ikke behovet for en tredje rullebane på Gardermoen fram mot 2030. Gatwick flyplass i London har 30 millioner passasjerer på en rullebane. De regner med å øke dette til 40 millioner fram til 2010. Heathrow har 63 millioner på to rullebaner. Gardermoen har 13,6 millioner passasjerer på 2 rullebaner. De trenger ikke flere, mener Roger Axelsson, politisk nestleder i Akershus Venstre.

Venstre mener pengene til en tredje rullebane heller bør legges i raskere togforbindelse til Torp og Rygge flyplasser.

—Rygge har søkt om konsesjon, og det er ikke utenkelig at de får den. Det er naturlig å se de tre flyplassene under ett, mener nestlederen.

I stedet for å fokusere på å ekspandere i areal, bør man tenke på ekspandere flyplassvirksomheten, mener Axelsson. Han sier Avinor, som eier Oslo Lufthavn Gardermoen og de fleste flyplassene i Norge, bør få lov til å ekspandere internasjonalt, slik Telenor gjør.
Bør satse på ny E6

— Vi får ikke se resultatene av planen, før den legges fram for Stortinget. Men vi har sagt at vi ønsker en mye raskere framdrift av E6 i Akershus og Hedmark og en tilsvarende satsing på jernbanen, sier Roger Axelsson.

Venstre mener reisetiden på dagens jernbane må ned, for at den skal bli konkurransedyktig med reisetiden på veien. Samtidig ønsker de at den ulykkesbelastete strekningen mellom Gardermoen og Lillehammer skal sikres. For å få til det, må veien finansieres med bompenger.

Det har vært spekulert i om bilistene må vente til 2015 før det kommer ny E6 mellom Gardermoen og Lillehammer. Venstre mener derfor strekningene med tre felt på E6 må sikres med midtdeler inntil videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**