Kløftahallen – en serie med feil vedtak

Det var feil å bygge om idrettsgarderoben til barnehage.
Det var feil å la barnehagen stå ubrukt fram til våren etter.
Det er feil å bygge ny garderobe uten å vurdere om barnehagen kan få bedre, eksisterende lokaler, og dermed at idretten kunne få tilbake sin opprinnelige garderobe.
Norges dyreste garderobe blir nå samlokalisert med Norges dyreste barnehage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mitt forslag var å vurdere om barnehagen ville være bedre tjent med lokalene som nå står ledige på Bakke skole, og dermed at idretten kunne overta eksisterende barnehage/garderobeanlegg.
Denne vurderingen ville tatt mindre enn 1 mnd., og ville kunne spare 5 – 10 millioner kroner.

Ullensaker Venstre var det eneste partiet som stemte imot å bygge om garderobeanlegget til barnehage.

Øystein Storberget (FrP) – som selv stemte for å bygge om garderoben til barnehage og dermed forsinket garderobeanlegget med 2 år – hadde frekkheten å anklage Venstre for å utsette et nødvendig garderobeanlegg med ytterligere 1 mnd.

I dagens økonomiske situasjon, og med ledige lokaler og nær full barnehagedekning også på Kløfta, vedtok Herredsstyret en ekstra byggekostnad på 10 millioner kroner for å bygge garderobene for andre gang, to år etter. Uten å sjekke om det fantes et billigere alternativ som kunne realiseres raskere. Gratulerer Storberget!

Repr. Roger Axelsson (V) fremmet flg. forslag:
Saken utsettes.
Votering: Repr. Axelssons utsettelsesforslag fikk 1 stemme og falt derved.
Hovedutvalg for overordnet planleggings innstilling ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**