Møtereferat for Styremøte 23.03.09

Iveland Venstre er opptatt av åpenhet og velger derfor å legge sine møtereferat åpent for innsyn på nettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Møtereferat Styremøte i Iveland Venstre 23.04.09

Oppmøtte:

Mats Jensen
Odd Håvard Dahle
Olaf Engestøl

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 1. Kommunestyre saker.

http://iveland.kommune.no/index.php?m=fil&m_action=vis&f_id=1326

KS 11/09 Evaluering av oppvekstsenteret på Vatnestrøm.

Evalueringen av oppvekstsenteret endte med at Iveland Venstre ser det som at Vatnestrøm oppvekstsenter drives på en god måte.

KS 12/09 Iverksetting av Kommunedelplan for barn og unge.

Olaf Engestøl kommer til å trekke sitt forslag i kommunestyret. Iveland Venstre kommer til å fåreslå at det arrangeres et ungdomsmøte for å motta innspill fra ungdommen ala det som ble arrangert på Ivelandstua høsten 07. (Olaf fremmer og trekker)
Iveland Venstre stiller spørsmålstegn ved sammensettning av arbeidsgruppen, da de kommunalt ansatte er tungt representert, og vil fremme eller støtte forslag som endrer dette.

KS 13/09
Godkjenning av anbud og valg av entreprenører for gang og sykkelsti ved Vatnestrøm-Heimreneskilen.

Iveland Venstre følger innstillingen fra formannskapet og teknisk utvalg.
Iveland Venstre foreslår at alle anbud offentliggjøres etter at kontrakten er inngått.
(Odd Håvard fremmer foreslag)

KS 14/09 Overordnet arealplan for kristiansandsregionen.

Iveland Venstre vil følge debatten og høre på argumentasjon, men er i utgangspunktet skeptisk til at Iveland skal ta del i denne planen da vi i liten grad er inkludert

Sak 2. Iverksetting av Programarbeid for valgperioden 2011-2015

-Gruppens mandat er å legge frem et forslag til program som skal legges frem og vedtas i møte september 2010.
-Gruppen skal bestå av 5 medlemmer.
-Forslag til medlemmer: Louise Ramse, Karl Inge Thommasen(leder), Olaf Engestøl, Mats Jensen og et nytt medlem.

Sak 3. Rekruttering av nye medlemmer og aktivisering av gamle.

– Styret prøver å rekruttere og aktivisere medlemmer

Sak 4. Gjennomgang av saken om skolestruktur

-Iveland Venstre er klare på at det har programfestet at skolestrukturen skal være uendret. Og vil derfor konkretisere at det ikke vil være aktuelt å stemme for endringer av denne, etter at gruppen for økonomisk gjennomgang legger frem sin innstilling.
Vi står derimot for at det ikke ville være riktig å legge bånd på komiteen arbeid, og stemte der etter i sist kommunestyre.

Møtet avsluttet

Kontaktperson: Olaf Engestøl
Telefon: 902 04 138
Mail: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**