Solvang — vår felles kulturhistorie eller gammelt skrot?

Hva er det som gir et tettsted sjarme og sjel, er det nye rasjonelle betonghus med vedlikeholdsfri fasade? – eller er det skjeve vinkler, gamle hus, rare hus, hus med sjel og hus som bærer en historie?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De fleste av de kulturminnene vi i dag er stolte av og markedsfører for hele verden har vært utsatt for moderniseringsspøkelset. Bryggen i Bergen var det i sin tid sterke krefter som ville rive ned og brenne. Trehusbebyggelsen i Grimstad likedan. Eksemplene på tragiske avgjørelser finnes det dessverre langt flere av enn det motsatte. Men felles for alle de tragiske avgjørelsene er at de bare blir mer og mer tragiske med årene.
Solvang er et bygg som svært mange av rakstingene har et forhold til, i alle fall de som har levd noen vintre.

Rakkestad Venstre er ingen tilhenger av å omgjøre Solvang til et kommunalt pengesluk, men det er brei enighet i Venstre om at før huset skal rives så bør alle muligheter først være prøvd. Huset står ikke i veien for noen store utbyggingsprosjekter og det er ingen umiddelbar hast. Det som haster er imidlertid å se på helheten i området nå som lasterampa og parkeringshuset skal rives.
Noen påstår at huset er så råttent at det ikke lenger er mulig å ta vare på. Men har noen tatt seg bryet med å sjekke denne påstanden? Å velge det nasjonale kulturminneåret til å rive ned det eldste gjenværende trehuset i sentrum er dårlig timing, spesielt så lenge Fylkeskonservatoren har varslet fredningsvedtak.
Det er startet en egen venneforening for bevaring av Solvang. Husets eiere har gitt signaler om at de stiller seg positive til å legge til rette for å ta vare på huset. Mange har allerede varslet at de gjerne stiller opp på dugnad om det trengs og fra næringslivet i bygda er det kommet signaler om at de kan bidra med både midler og materialer til restaureringen. Bygda har tidligere vist at vi kan dra sammen om vi vil, kanskje vi drar dette lasset også?
Venstres oppfordring er; Gi Solvang og venneforeningen en sjanse!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**