Hølen skole – en fremtidig asfaltjungel?

Det synd at Kommunestyret har vedtatt å innlemme barnehagen i utredelsen av Hølen skole. Det er snart ikke en eneste sak som blir behandlet av gjeldende reguleringsplaner i denne kommunen. Posisjonen vet så mye bedre…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Parkeringsplass

Det er en skam for kommunen at vi har politikere som ikke makter å forholde seg til gjeldende reguleringsplaner. Kommunen gjør mye dobbeltarbeid når reglueringsplanene skal overprøves til stadighet. Nå er det barnehagen i Hølen som får lide. Det er ikke slik at Hølen skole og en barnehage vil oppleve mange positive synergieffekter ved en samlokalisering. Det kommer til å bli en eneste stor asfaltjungel av veier, fotgjengerfelt, snuplasser og parkeringsplasser. Hølen vil miste sitt særpreg og det er ikke verdt å ofre dette for de ubetydelige fordelene foreldre opplever ved å stoppe et sted om morgen. Sannsynligvis vil vinningen forsvinne i trafikkaos og frustrasjon ved å kjøre opp på området. Jeg håper denne utredningen vil vise at det var et feilgrep å samlokalisere. Venstrre håper i det lengste at vår påvirkning kan føre frem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**