Reagerer på avvikling av direkte Ordførervalg

– Regjeringspartiene legger opp til å svekke lokaldemokratiet når de foreslår en avvikling av direkte ordførervalg, sier stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Jeg har svært vondt for å forstå hvorfor Regjeringen vil frata kommunene mulighet til å bestemme dette selv, sier Leif Helge Kongshaug.

Stortingsmeldingen "Eit sterkt lokaldemokrati" er Regjeringens oppfølging av Lokaldemokratikommisjonens 2 NOU-er, men er på flere områder ingen styrking av lokaldemokratiet, mener Kongshaug.

Blant annet foreslår Regjeringen å avslutte forsøkene med direkte ordførvalg. Begrunnelsen er i hovedsak at man ikke kan fastslå at tiltaket fører til økt valgdeltakelse.

– Begrunnelsen er svært tynn. Ordningen har ikke hatt det omfang – i tid og i utstrekning – som gjør slike konklusjoner statistisk gyldige. Dette forslaget kommer på tross av gode erfaringer i mange kommuner der det har vært direkte ordførervalg, sier Leif Helge Kongshaug, som selv kommer fra Averøy, en av kommunene som har deltatt i prøveordningen.

Venstre har 4 direktevalgte ordførere, som alle kommer fra kommuner som økte sin valgdeltakelse i 2007. I Kongshaugs kommune Averøy økte valgdeltakelsen med nesten 10 prosent.

– Dessuten er det ikke slik at økt valgdeltakelse alene skulle være målet for en direktevalgsordning i de kommuner som ønsker det. At kommunene selv står fritt til å velge løsning i dette spørsmålet må jo være et selvstendig poeng i en melding som heter "Eit sterkt lokaldemokrati", sier Kongshaug oppgitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**