Støtter ordføreren Kolberg?

I dagens bystyremøte vil Guri Melby utfordre ordfører Rita Ottervik på om hun støtter Kolbergs uttalelser om kampen mot radikal islam. – I stedet for å fokusere på de virkelige utfordringene i integreringsdebatten, bruker Kolberg sitt politiske lederskap til å spre frykt og nøre opp under fordommer, sier Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Guri Melby

Guri Melby
Foto: Ole Morten Melgård

– I løpet av denne vinteren har vi sett en kraftig tilspissing i debatten rundt innvandring og integrering. Nasjonalt har sakene om hijab i politiet og Siv Jensens uttalelser om snikislamisering skapt store overskrifter, og i Trondheim har man diskutert obligatoriske underlivsundersøkelser mens muslimske kvinner har gått i demonstrasjonstog for retten til å bære hijab, sier Melby. – Det siste i rekken er Martin Kolbergs utspill om å gå til kamp mot radikal islam i Norge, noe som ikke kan forstås som noe annet enn et tafatt forsøk på å få velgere fra Frp. Dessverre har partiledelsen i Arbeiderpartiet stilt seg bak dette utspillet. I stedet for å fokusere på de virkelige utfordringene i integreringsdebatten, som manglende norskkunnskaper og økende marginalisering hos enkelte grupper, bruker Kolberg sitt politiske lederskap til å spre frykt og nøre opp under fordommer, mener hun.

– Kolberg har begått et politisk overgrep mot mulighetene til bedre integrering. Ved å komme med påstander uten faglig belegg, er Kolberg med på å stigmatisere deler av befolkningen i Norge. Kolbergs skremmebilde treffer blindt, og rammer bredt mennesker i minoritetsmiljøene. Med sitt paniske utspill bidrar han til å nøre opp om en mistanke om at alle muslimer er potensielle ekstremister. Hvis man ønsker å skape splid, usikkerhet og i ytterste konsekvens hat, er forenklingen alltid veien å gå, sier Melby.

Hun er nå opptatt av at Aps lokalpolitikere tydelig tar avstand fra Kolbergs uttalelser. – I Trondheim og Sør-Trøndelag har vi muslimer som nå har grunn til å føle seg tråkket på av at Kolberg blåser opp ekstrem islamisme som et stort problem. Mistanken om at utsikten til økt oppslutning er en bakenforliggende årsak til Kolbergs utspill, gjør det nesten enda verre. Derfor vil Venstre utfordre Trondheims ordfører Rita Ottervik om å følge sin fylkesleder Eva Kristin Hansen og ta avstand fra Kolbergs uttalelser, som en tydelig støtte til den minoritetsbefolkningen hun skal representere, sier Melby.

– Den viktigste integreringsutfordringen i Norge knytter seg ikke til spørsmål om religiøs tro, kulturelle tradisjoner eller etnisitet. Den knytter seg til spørsmålet om arbeid. Hvis ikke mennesker får bruke sine erfaringer og kunnskap, da oppstår det problemer. Det finner i dag sted strukturell rasisme og diskriminering i arbeidsmarkedet. Kun i begrenset grad har dette fått oppmerksomhet på en måte som tvinger fram løsninger. Norges hovedutfordring er å se på alle muligheter som kan endre på dette, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**