Ber Sp gjøre som i Troms

Roar Sollied ber SP gjøre sentralt som de har gjort i Troms og forlate det rødgrønne selskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– SVs skolevedtak på landsmøtet er enda en spiker i kista for rødgrønn skolepolitikk, og viser med all tydelighet at Senterpartiet må reorientere seg mot sentrum, sier Roar Sollied, som er Venstreleder og stortingskandidat i Troms.

Venstre viser til utspill i VG fra Sp-leder Liv Signe Navarsete om at SP sier nei til heldagsskole, og heller vil sikre flere lærere og forbedre kvaliteten i de skoletimene vi allerede har. – Dette har vært Venstres budskap i hele denne stortingsperioden, og i hvert budsjett har vi fremmet forslag om nettopp dette, men Sp har vært bundet på hender og føtter av Sv og har stemt i mot dette i Stortinget. Det er tydelig at Sp nå føler seg ukomfortable med den SV-skolen de er med på å forvalte, sier Sollied.

SVs oppvekstreform med heldagsskole og gratis SFO, som ble presentert på partiets landsmøte i helga, er kostnadsberegnet til et sted mellom 6 og 8 mrd. kroner.- Jeg kan tenke meg en rekke tiltak som norsk skole har et mye større behov for enn dette, f.eks flere lærere, bedre lærerutdanning og bedre videreutdanning for lærerne, sier Roar Sollied, som er utdanningspolitiker på fylkesnivå i Troms og medlem av Venstres profilgruppe for utdanning og kultur sentralt.

I fylkestinget i Troms har SP allerede forlatt de rødgrønne og angriper Høyre hardt for at de bidrar til å opprettholde et fylkesråd i mindretall, restene av de rødgrønne i Troms. Roar Sollied inviterer nå SP til å komme tilbake til sentrum også på sentralt nivå: -Det er oppsiktsvekkende hvis Irene Lange Nordahl sentralt skal støtte SVs politikk. Når SV nå også går til krig mot friskolene bør dette være mange nok tydelige signal til Senterpartiet om at de er i feil selskap, sier Roar Sollied og viser til at det var betydelig motstand fra sentrale Sp-politikere mot privatskoleloven som ble vedtatt gjennom et forlik mellom regjeringspartiene og KrF i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**