Oppgitt over Giske

Venstre er oppgitt over kulturminister Trond Giskes håndtering av spørsmålet om politisk reklame på TV. Vi er uenige i at forbudet mot politisk reklame opprettholdes, skriver andrekandidat ved stortingsvalget Anita Østby i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Av Anita Østby, stortingskandidat

Anita Østby

Foto: Østby

Venstre er oppgitt over kulturminister Trond Giskes håndtering av spørsmålet om politisk reklame på TV. Vi er uenige i at forbudet mot politisk reklame opprettholdes. Det er ikke mulig å gi god forklaring for hvorfor det skal være tillatt med politisk reklame i radio, på nettet og i aviser, men ikke på TV. Hva er den prinsipielle begrunnelsen for en slik forskjellsbehandling?

Det er etter Venstres mening mulig å få på plass politisk reklame også på TV kombinert med en regulering som hindrer at ett parti kan kjøpe opp all sendetid, slik Venstre har foreslått i Stortinget. I stedet for å likestille alle medier og sikre ytringsfrihet i alle medier velger Giske en gammeldags sosialdemokratisk løsning, nemlig med styring av NRK.

Det er meget forståelig at det er opprør i NRKs redaksjonelle rekker mot Giskes håndtering av denne saken. Vi kan leve med at statsråden opptrer prinsippløst i et viktig spørsmål. Det er langt verre at han stiller NRK i en vanskelig situasjon. Mitt råd er at statsråden tar en hijab-sving så raskt som mulig og nuller ut sin instruksjon til NRK. Uansett er ikke siste ord sagt i denne saken. Giskes grep ivaretar ikke de hensyn som er vektlagt i dommen fra den Europeiske menneskerettighetsdomstolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**