Ber Senterpartiet ta farvel med rødgrønn skolepolitikk

-Helgas skolevedtak på SVs landsmøte er enda en spiker i kista for rødgrønn skolepolitikk, og viser med all tydelighet at Senterpartiet må reorientere seg mot sentrum, sier Andre N. Skjelstad, stortingsrepresentant for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Venstre viser til utspill fra Senterpartileder Liv Signe Navarsete om at Senterpartiet sier nei til heldagsskole, og heller vil sikre kvaliteten i de skoletimene vi allerede har. —Dette har vært Venstres budskap hele denne stortingsperioden, og i hvert budsjett har vi fremmet forslag om nettopp dette, men SP har vært bundet på hender og føtter av SV og har stemt mot dette i Stortinget. Det er tydelig at SP nå føler seg ukomfortable med den SV-skolen de er med på å forvalte, sier Skjelstad.

SVs oppvekstreform med heldagsskole og gratis SFO, som ble presentert på partiets landsmøte i helga, er kostnadsberegnet til et sted mellom 6 og 8 milliarder kroner.

-SVs såkalte reform er svært kostbar, og jeg kan tenke meg en rekke tiltak som norsk skole har et mye større behov for enn dette, for eksempel flere lærere, bedre lærerutdanning og bedre videreutdanning for lærere, sier Skjelstad. — Venstre mener uansett at skolen skal være et sted for å lære, ikke bare et sted å være. Skolen skal være et undervisningstilbud, ikke et velferdstilbud. Det er grunnleggende for oss, sier Andre Skjelstad.

– Når SV i tillegg går til krig mot friskolene med helgas oppsiktsvekkende vedtak bør dette være et tydelig signal til Senterpartiet om at de er i helt feil selskap, sier Skjelstad, som viser til at det var betydelig motstand fra sentrale SP-politikere mot privatskoleloven som ble vedtatt gjennom et forlik mellom regjeringspartiene og Krf i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**