Godt kommunestyre for Iveland Venstre

I kommunstyre 25/03/09 fikk Iveland Venstre gjennomslag i alle sine saksframlegg, det er godt å se at de gode argumenter vinner fram i Iveland Kommune atter en gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Odd Håvard

Foto: Odd Håvard

Iveland Venstre reiste 2 endringsforslag og 1 interpellasjon i kommunestyremøte. Det første gikk på at det skulle arrangeres et ungdomsmøte for å få innspill direkte fra ungdommen til komiteen, noe som gikk enstemmig gjennom.
Iveland Venstres representanter valgte å støtte et glimrende forslag fra Iveland KrFs leder, Heidi M. Øydna om å bytte ut representanten fra lag og foreninger med en representant fra elevrådet. Og stemte da mot deres eget forslag som levekårsutvalget hadde innstilt på. Og dette er et eksempel på at for Iveland Venstre er det viktigere å finne gode løsninger, enn det er å ri prestisjemessige kjepphester.

Videre frontet Iveland Venstre full åpenhet rundt utbyggingen av gang og sykkelsti på vatnestrøm, noe som også fikk gjennomslag. Det samme gjorde interpellasjonen som ba administrasjonen og å legge frem prisanslag på overgang til elektroniske sakspapirer.

På møtet var også Ivelands nye lokalavis, Ivelendingen møtt opp. Og vi i Iveland Venstre ser det som svært positivt at møtene blir dekket av pressen, slik vi tidligere også kjempet for at Radio Loland skulle kringkaste våre sendinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**