Hølen skole – på barnas premisser?

Hvordan Hølen skole tilslutt kommer til å se ut er det ingen som vet, men at det blir besluttet av voksne og bygd av voksne er det ingen tvil om. Vil barnas stemme bli hørt?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dette er nå en sak som har vært i media en stund. Kunnskapsministeren har til og med vært på skolen og uttalt seg. Det har kommet til et punkt der det ligger mye politisk prestisje i saken. Lovordene om at alle skal bli hørt er mange og det er bra, men vil de faktiske brukerne av skolen bli hørt. Kan barna uttale seg med en myndighet som gjør de til en aktør i utformingen eller blir de oversett og glemt? Venstre er veldig opptatt av at utredningen av Hølen skole blir gjort på til “barnas beste”. Barnekonvensjonen gir barn rettigheter til å uttale seg og bli en del av et arbeid som angår de. Skole er absolutt en slik sak. Jeg oppfordrer alle som er engasjert i saken til å huske: “For hvem skal denne skolen fornyes?” Det er viktig at barna blir hørt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**